Resurrection Of Our Lord Jesus Christ Parish
Toronto ON

M9A 5G1Who we are

Toronto’s Lithuanian Franciscan Parish of the Resurrection of Our Lord Jesus Christ has served the Lithuanian community for over 60 years providing the sacraments, giving various Lithuanian Organizations and Clubs a home, and nurturing and developing national and religious activities.

Clergy serving the Parish:
Rev. Br. Jonas Šileika, ofm;
Rev. Br.Kazimieras - Aurelijus Kasparavičius, ofm;
Rev. Br.Raimundas Bukauskas, ofm;
Rev. Fr. Augustinas Simanavičius, ofm;
Rev. Msgr. Edmundas J. Putrimas;
Rev. Kazimieras Kaknevičius;
Diakonas Dr. Kasimir Ambrozaitis

All are welcome and accepted here. Please, join us...

Toronto pranciškonų Prisikėlimo parapija jau 65 metus tarnauja Toronto lietuvių bendruomenei teikdama sakramentus, priglausdama įvairias lietuviškas organizacijas bei klubus, vystydama tautinę ir religinę veiklą.

Parapijai patarnauja visa eilė kunigų:
Br. Kun. Jonas Šileika, OFM;
Br. Kun. Kazimieras - Aurelijus Kasparavičius, OFM;
T. Augustinas Simanavičius, OFM;
Prel. Edmundas Putrimas;
Kun. Kazimieras Kaknevičius;

Mums patarnauja - Nuolatinis Diakonas dr. Kazimieras Ambrozaitis
Visi čia laukiami ir priimami. Ateik ir tu...Church Address

Resurrection Of Our Lord Jesus Christ Parish
1 Resurrection Road
Toronto, ON M9A 5G1
Canada
Phone: (416) 533-0621
Fax: (416) 533-7247
Download vCard with Mass Times   Edit

Church Pastor

Br. Kun. Jonas-Jurgis Sileika, OFM
Br. Kun. Jonas-Jurgis Šileika, OFM
Parapijos Klebonas
Resurrection Parish
1 Resurrection Rd.
Toronto, ON M9A 5G1
Canada
Phone: (416) 533-0621
Fax: (416) 533-7247
Download Parapijos Klebonas Br. Kun. Jonas-Jurgis Šileika, OFM vCard   EditQuote of the Day
Philippians 4:11

Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.

Denomination


Affiliations

Franciscans Minors   Edit

Church Website


Social media

  Edit


Leadership

Leader Name:
Br. Kun. Jonas-Jurgis Šileika, OFM   Edit
Leader Position:
Parapijos Klebonas   Edit
Formal Title:
Father   Edit
Leader Address:
Resurrection Parish
1 Resurrection Rd.
Toronto
Ontario
M9A 5G1   Edit
Tel:
Fax:
(416) 533-7247   Edit
Leader Email:
Leader Bio:
  Edit
  Edit
Other Church Leaders:
Fr. Augustinas Simanavicius, OFM - former pastor
Fr. Aurelius, OFM   Edit

Leadership PhotosAdministration

Admin Name:
Gitana Juodvytyte   Edit
Admin Position:
Parish Office Administrator   Edit
Admin Address:
1 Resurrection Rd.
Toronto
Ontario
M9A 5G1   Edit
Tel:
Fax:
(416) 533-7247   Edit
Admin Email:

Mailing Address

  Edit

Driving Directions

A From:
B To:
1 Resurrection Road, Toronto, ON
Mode of Travel:
Travel/Directions Tips

Know how to get there? Share the knowledge with others!   Edit


Parking

Within Church Grounds   Edit


Mass Schedule

Šventų mišių laikas – Prisikėlimo parapija
Kasdien

7:00 v.v. - Šv. Mišios lietuvių kalba
Šeštadieniais

9:00 v.r. - Šv. Mišios lietuvių kalba

5:00 v.v. - Šv. Mišios lietuvių kalba 'Vilnius Manor'
Sekmadieniais

8:00 v.r. - Šv. Mišios lietuvių kalba

9:00 v.r. - Šv. Mišios anglų kalba

11:00 v.r. - Šv. Mišios lietuvių kalba
Privalomų švenčių dienomis

Weekdays:
7 p.m. Lithuanian Mass

Saturday:
8 a.m. Mass(Lithuanian)
9 a.m. Mass(Lithuanian)

Sunday:
8 a.m. Mass(Lithuanian)
9 a.m. Mass (English)
11 a.m. Mass(Lithuanian)

Mass Times last updated on the 10th of December, 2019   EditWorship Languages

Lithuanian, English   Edit


Dress Code

  Edit


Children and Youth Activities

Under 12s:
  Edit
Under 18s:
  Edit

Local outreach & community activities

  Edit

Other activities & ministries

  Edit

Special Needs

  Edit

Prayers and Hymns

Main Bible:
  Edit
Hymns and Songs:
  Edit


Other information

Average Adult Congregation:
400   Edit
Average Youth Congregation:
50   Edit
Additional Info:
Office hours: 9:00 am - 4:00 pm Monday through Friday.   Edit


Church Photos
History of the church

Bendruomenės istorija

Toronto lietuvių ir Tėvų Pranciškonų dėka Prisikėlimo parapija buvo įkurta 1953 m. kovo 7 d.
Nuo pat savo įsikūrimo pradžios Pranciškonai stengėsi patarnauti vietos lietuviams visuose jų dvasiniuose ir kultūriniuose reikaluose. Šiuo metu parapija yra įsikūrusi jau antruose savo namuose. Pirmoji vieta buvo ant College gatvės, į dabartinius mamus parapija atsikėlė 2000 m. pavasarį.

Kiekvienas esate čia laukiamas. Parapija siūlo ne tik religinius patarnavimus, bet ir galimybę įsijungti į kultūrines bei sportines organizacijas ir klubus. Po parapijos stogu glaudžiasi ir Kanados Lietuvių bendruomenės bei lietuviško bankelio patalpos. Parapijos salė puiki vieta sportui bei šventėms.   Edit


Historical Photos

Page administrator

Contact Email:

The power of Christian prayer Teach me
Teach me, O God, to use all the circumstances of my life to-day that they may bring forth in me the fruits of holiness rather than the fruits of sin. Let me use disappointment as material for patience: Let me use success as material for thankfulness: Let me use suspence as material for perseverance: Let me use danger as material for courage: Let me use reproach as material for longsuffering: Let me use praise as material for humility: Let me use pleasures as material for temperance: Let me use pains as material for endurance.
This page was last updated on the 10th of December, 2019
Please enter the correct information below. Thank you!
Subject:
Message:
Your Name:
Your Email:
To confirm you Resurrection Of Our Lord Jesus Christ Parish, please sign in with one of the social networks below
Continue with Facebook
Continue with Twitter
This church page is missing mass times. Please help this page visitors by submitting Resurrection Of Our Lord Jesus Christ Parish Mass Times. Thank you!
Subject:
Resurrection Of Our Lord Jesus Christ Parish mass times
Message:
Your Name:
Your Email:
Resurrection Of Our Lord Jesus Christ Parish Contact Form
Subject:
Your Name:
Your Email:
Message:
Subscribe to Resurrection Of Our Lord Jesus Christ Parish updates
Subject:
Subscription to Resurrection Of Our Lord Jesus Christ Parish updates
Your Name:
Your Email:
As soon Resurrection Of Our Lord Jesus Christ Parish updates this page, you'll be notified by email.
Go to top arrow Go to bottom arrow