St. Casimir's Parish
Toronto
Ontario

M6R 2L4


Who we are

St. Casimir's Parish is serving the Toronto community and engaging and encouraging others through a life-changing journey in Toronto, Ontario.

Our mission is to nurture a diverse and welcoming community, committed to following fearlessly wherever God is leading us and make Disciples of Jesus Christ for the transformation of Toronto and the world!Location of worship

St. Casimir's Parish
156 Roncesvalles Avenue
Toronto, ON M6R 2L4
Canada
Phone: 416 532 2822
Fax: 416.532.7598
Download St. Casimir's Parish vCard with Mass Times   Edit

Church Pastor

o. Wojciech Kurzydlo, OMI
o. Wojciech Kurzydło, OMI
Pastor / Proboszcz
156 Roncesvalles Avenue
Toronto, ON M6R 2L4
Canada
Phone: 416 532 2822
Fax: 416.532.7598
Download Pastor / Proboszcz o. Wojciech Kurzydło, OMI vCard with leader Bio   EditQuote of the Day
Matthew 7:15

Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.

Denomination


Affiliations

  Edit

Website


Social media


St. Casimir's Parish Toronto on YouTube
Leadership

Leader Name:
o. Wojciech Kurzydło, OMI   Edit
Leader Position:
Pastor / Proboszcz   Edit
Formal Title:
  Edit
Leader Address:
  Edit
Tel:
Fax:
416.532.7598   Edit
Leader Email:
Leader Bio:
Urodził sie 12 czerwca 1979 r. w Brzesku, w diecezji tarnowskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości Iwkowa (woj. Małopolskie), rozpoczął naukę w niższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach.

We wrześniu 1998 r. rozpoczął nowicjat na Świętym Krzyżu. Dnia 8 września 1999 r., wraz z grupą współbraci, złożył pierwsze śluby zakonne. Jako diakon odbył trzymiesięczny staż pastoralny w prowincji Wniebowzięcia NMP w Kanadzie, gdzie zostal desygnowany do pracy po ukończenieu seminarium i otrzymaniu święceń kapłanskich 21 czerwca 2005 r. Rodzice o. Wojciecha i trzy siostry mieszkają w Polsce. Jego zainteresowania to turystyka, sport (piłka nozna, hokej) i historia.   Edit
  Edit
Other Church Leaders:
Fr. Pajak, Michał - Associate Pastor
Fr. Serwin, Marcin – Part-time Associate Pastor, KSM Director
Fr. Sadowski, Jan – In Residence   Edit

St. Casimir's Parish Leadership PhotosAdministration

Admin Name:
  Edit
Admin Position:
  Edit
Admin Address:
  Edit
Tel:
  Edit
Fax:
  Edit
Admin Email:

Mailing Address

  Edit

Driving Directions to St. Casimir's Parish

A Origin:
B Destination:
156 Roncesvalles Avenue, Toronto, ON
Mode of Travel:
Travel/Directions Tips

Know how to get there? Share the knowledge with others!   Edit


Parking

  Edit


St. Casimir's Parish Sunday Mass Schedule

Msza Święta

Poniedziałek – Piątek:
8:00, 19:00
Sobota:
8:00, 19:00 (Niedzielna)
Niedziela:
8:00, 9:30 (EN), 11:00, 13:00, 19:00

Holy Mass

Monday – Friday:
8am, 7pm
Saturday:
8am, 7pm (Sunday Mass)
Sunday:
8:00am, 9:30am (EN), 11:00am, 1:00pm, 7:00pm

Mass Times last updated on the 11th of September, 2019   EditWorship Languages

  Edit


Dress Code

  Edit


Children and Youth Activities

Under 12s:
  Edit
Under 18s:
  Edit

Local outreach & community activities

  Edit

Other activities & ministries

  Edit

Special Needs

  Edit

Prayers and Hymns

Main Bible:
  Edit
Hymns and Songs:
  Edit


Other information

Average Adult Congregation:
  Edit
Average Youth Congregation:
  Edit
Additional Info:
  Edit
Gemstone Jewelry at Manufacturer Direct Prices
Dead Sea Skin Treatment
No more late night trips to the drug store with free shipping on orders of $50+
Medical Alert Systems
Alert1 Medical Alert Systems


St. Casimir's Parish Photos
History of St. Casimir's Parish Toronto ON

Historia Parafii

Powstanie Parafii św. Kazimierza

Plany założenia trzeciej polskiej parafii w Toronto powstały z inicjatywy Ojców Oblatów pracujących w parafii św. Stanisława. Już w 1944 roku ojcowie wyczuli naglącą potrzebę nowej polskiej parafii w zachodniej części miasta.

Potrzeba nowego kościoła stała się jeszcze bardziej nagląca, kiedy setki imigrantów po drugiej wojnie światowej zaczęło napływać do Toronto i niejako naturalnie gromadzić się wokół polskiej parafii św. Stanisława. Mury kościoła św. Stanisława stawały się coraz to ciaśniejsze dla stale przybywającej liczby wiernych, a praca duszpasterska z trudem mogła objąć wszystkich rodaków. Wiele też polskich rodzin, dotychczas gromadzących się wokół kościoła św. Stanisława, zaczęło osiedlać się w zachodniej części miasta.

Kupno Placu

Jeszcze w 1944 roku poczyniono pierwsze starania, aby zakupić kościół protestancki na rogu ulic Dundas i Dovercourt. W tej bowiem okolicy zaczęły osiedlać się liczne polskie rodziny. Do kupna wspomnianej posiadłości jednak nie doszło. I może było to opacznościowe dla powstania nowej polskiej parafii, bowiem w styczniu 1945 r. wspomniany kościół protestancki doszczętnie spłonął. Pożaru uniknęło jedynie audytorium.

Poszukiwania za odpowiednim placem pod budowę nowego kościoła nie ustały. Tym razem jednak usiłowano coś znaleźć w dystrykcie Sunnyside. I tak dnia 1 kwietnia 1948 roku ówczesny proboszcz parafii św. Stanisława, ks. P. Klita, OMI zakupił grunt pod budowę kościoła za $15 000, na rogu ulic Roncesvalles Ave. i Garden St., od p. Frankfurta. A dwa tygodnie później zakupiono przyległy dom (obecnie plebania) za $15 000. Radosną nowinę o tej transakcji podano do wiadomości w święto Zmartwychwstania podczas Mszy Rezurekcyjnej 1948 roku.

Nasze Audytorium

Zorganizowanie nowej parafii, pod wezwaniem św. Kazimierza, powierzono ks. Michałowi Smithowi, OMI, asystentowi w parafii św. Stanisława Kostki. Był to projekt wielki, niepewny, a może nawet ryzykowny. Tylko 80 rodzin. Rozpoczęto więc od audytorium jako kluczowej pozycji w budowie nowej parafii.

25 lipca 1948 roku, ks. S. Puchniak, OMI, ówczesny proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Welland dokonał poświęcenia gruntu pod budowę audytorium w obecności licznego grona wiernych i duchowieństwa. A zaraz następnego dnia rozpoczęto kopanie piwnicy i zakładanie fundamentów. Prace posuwały się naprzód w dość szybkim tempie, tak iż już 26 września tego samego roku Jego Ekscelencja ks. Biskup Webster dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. Dzięki ofiarności parafian i ich bezinteresownej pomocy audytorium zostało ukończone w swej surowej strukturze z końcem 1948 roku.

Dla wszystkich wiernych nowo powstałej parafii zawitał dzień radosny, dzień dziękczynienia Bogu, dzień dumy i chluby. Był to dzień Wielkanocy, 17 kwietnia 1949 roku. W nowo wybudowanym audytorium, na górnym piętrze, została odprawiona pierwsza wielkanocna Msza św. – Rezurekcyjna o godz. 6 rano. Kaplica była przepełniona. 16 ministrantów i 20 dziewczynek pięknie przybranych prowadziło procesję rezurekcyjną. Ksiądz Smith, ks. L. Engel i ks. L. Caliński, OMI, celebrowali Mszę Rezurekcyjną: a lud pełen radości, przy akompaniamencie organów, śpiewał: „Wesoły nam dzień dziś nastał” w swojej świątyni.

To była pierwsza Rezurekcja w historii św. Kazimierza, a zarazem początek codziennych Mszy św. o godz. 9 i 11 rano. Tejże niedzieli udzielono pierwszych chrztów, a w poniedziałek wielkanocny miał miejsce pierwszy ślub.

24 kwietnia odbyła się pierwsza zabawa w naszym audytorium. Sala była wypełniona po brzegi i tętniąca radością życia. Następnego dnia – 25 kwietnia, pierwsza święconka na sali. Duma i radość przebijała na twarzach zebranych.

W maju rozpoczęły się nabożeństwa do Matki Boskiej, tak drogie polskiemu sercu. W Dzień Matek odbyła się pierwsza Komunia św. 12 dzieci przygotowanych na ten wielki dzień przez Siostry Felicjanki z parafii św. Stanisława. Ukoronowaniem wszystkich wydarzeń był dzień 22 maj 1949 r., kiedy bo Jego Em. Ks. Kard. McGuigan dokonał oficjalnego otwarcia parafii i poświęcenia kaplicy.   Edit


St. Casimir's Parish Historical Photos

Page administrator

Contact Email:

The power of Christian prayer "Prayer does not fit us for the greater work; prayer is the greater work."
Oswald Chanbers
This page was last updated on the 11th of September, 2019
Please enter the correct information below. Thank you!
Subject:
Message:
Your Name:
Your Email:
This church page is missing mass times. Please help this page visitors by submitting St. Casimir's Parish Mass Times. Thank you!
Subject:
St. Casimir's Parish mass times
Message:
Your Name:
Your Email:
St. Casimir's Parish Contact Form
Subject:
Your Name:
Your Email:
Message:
Go to top arrow Go to bottom arrow