First Church Stockholm Stockholm Stockholm

11460

TelegramWho we are

Kärnan i Kristen Vetenskap är det systematiska studiet av Bibeln med relaterat studiematerial. Det hålls också offentliga gudstjänster och vittnesbördsmöten där texterna grundas på detta studium.

Vår predikan är en textpredikan, som framförs av två föreläsare och belyser djupgående frågor i Bibeln med citat från boken Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av KVs grundare, M.B. Eddy. För varje söndag utarbetas en ny textpredikan av en central Bibelkommitté, som sedan läses upp av två föreläsare i alla våra kyrkor på fem kontinenter. De inramas av musik, gemensam sång och bön. De studeras dessutom av medlemmarna under veckan före gudstjänsten.

Vi har ingen egen Bibelöversättning utan använder de protestantiska trossamfundens bibelöversättningar. Boken Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften uppfattas inte som en ersättning för Bibeln utan endast som ett verk, som lyfter fram Bibelns andliga mening och som inspirerar många till att börja studera Bibeln.

På onsdagar samlas vi kring ett aktuellt ämne för att få ett bredare och helande perspektiv. Föreläsaren belyser ämnet med ställen ur Bibeln och Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften. Därefter är ordet fritt för dem som vill dela med sig av erfarenheter eller helanden som skett genom andlig inspiration och tillämpning av den andliga synen på livet i Kristen Vetenskap. Även dessa möten inramas av musik, gemensam sång och bön.

  Edit
Street Address

First Church Stockholm
Linnégatan 67
Stockholm, Stockholm 11460
Sweden
Phone: 08-766 05 81

Download First Church Stockholm vCard with Service Times

  EditDenomination

Christian ScienceChristian Science logo
  Edit

Affiliations

  Edit

Church Website


First Church Stockholm on Social Media

  Edit


Leadership

Leader Name:
  Edit
Leader Position:
  Edit
Formal Title:
  Edit
Leader Address:
  Edit
Phone:
Fax:
  Edit
Leader Email:
  Edit
Leader Bio:
  Edit
  Edit
Other Church Leaders:
  Edit

Leadership PhotosAdministration

Admin Name:
  Edit
Admin Position:
  Edit
Admin Address:
  Edit
Phone:
Fax:
  Edit
Admin Email:
  Edit

Mailing Address

  Edit

Driving Directions

A From:
B To:
Linnégatan 67, Stockholm, Stockholm
Mode of Travel:
Travel/Direction Tips

Know how to get there? Share the knowledge with others!   Edit


Parking

Please share parking information and/or parking experience!   Edit


First Church Stockholm Service Times

Söndagsgudstjänst

Varje söndag kl. 11-12.

Onsdagsmöte

Första och tredje onsdagen i månaden kl. 13-14.

På grund av de rådande allmänna restriktionerna ordnar vi för närvarande inga gudstjänster eller möten i samfundets kyrkolokal.

It's been more than 3 years since the last service times update. Please make sure to contact the church to confirm service times.

Please contact the church to confirm Service Times or SUBSCRIBE to updates below
print
PRINT
increase font size
ZOOM
add to calendar
ICAL
subscribe to updates
SUBSCRIBE
  EditWorship Languages

  Edit


Dress Code

  Edit


Sunday School / Children and Youth Activities

Under 12s:
  Edit
Under 18s:
  Edit

Local outreach & community activities

  Edit

Other activities & ministries

  Edit

Special Needs/Accessibility

  Edit

Prayers and Hymns

Main Bible:
  Edit
Hymns and Songs:
  Edit


Other information

Average Adult Congregation:
  Edit
Average Youth Congregation:
  Edit
Additional Info:
  Edit


First Church Church Stockholm Photos
First Church Stockholm History

Kort historik

1879 grundades The First Church of Christ, Scientist, i Boston, Massachusetts, USA, "till åminnelse av vår Mästares ord och gärningar, vilken kyrka skulle återställa den ursprungliga kristendomen och dess förlorade element, helandet." (Handbok för Moderkyrkan, sid. 17). Denna kyrka hade något av den puritanska modellen genom sin frånvaro av ritualer och med tonvikt på ett inre engagemang snarare än yttre symboler.

I dag har denna Moderkyrka grenkyrkor och medlemmar på fem kontinenter. Den ger lika status åt män och kvinnor och betonar alla människors lika värde. Församlingarna i de olika länderna har en demokratisk styrelseform, det är medlemmarna som tillsammans fattar beslut, väljer befattningshavarna och utformar sina egna stadgar. Alla har rätt att bli valda och ingen upphöjs till "ledare".

Till Sverige kom Kristen Vetenskap genom svenskar som varit i USA strax efter sekelskiftet (1903, 1904). Man började organisera sig omkring 1908. På den tiden fanns det ingen religionsfrihet i Sverige. Genom dåvarande Kungens resolution 1913 blev samfundet i Stockholm erkänt som ett kristet trossamfund med rätt till fri religionsutövning i Sverige. 1920 erhöll samfundet även tillstånd att i sin söndagsskola undervisa barn som tillhörde Svenska Kyrkan. Församlingar finns i dag i Stockholm och Malmö. Dessutom finns studieanslutna i olika delar av landet. Grundaren Mary Baker Eddy (1821-1910)

Mary Baker Eddys föräldrar, Mark och Abigail Baker, var djupt religiösa människor och mycket uppskattade i sitt samhälle i New Hampshire, USA. Fadern var strikt kalvinist, en nära vän till traktens präster, ledamot av kommunstyrelsen och även kyrkans diakon.

Mary delade sin fars förkärlek för teologiska resonemang men avvisade samtidigt vad hon senare kallade hans "obarmhärtiga teologi". Som tonåring förklarade hon sig oförmögen att acceptera tanken, att Gud skulle ha förordnat att endast en utvald liten skara skulle frälsas, medan resten av människosläktet skulle utlämnas till evigt straff.

Viktigt för hennes utveckling var hennes nära kontakt med en rad prominenta präster som understödde hennes rannsakande och kritiska ställningstagande. Som vuxen skrev hon: "Alltifrån min tidiga barndom drevs jag av en hunger och törst efter de ting som tillhörde Gud - en längtan efter något högre och bättre än materien och skilt från den - att ivrigt söka kunskapen om Gud såsom den enda stora och alltid närvarande befrielsen från mänsklig nöd." (Återblick och Inblick s. 31)

Första delen av hennes liv som vuxen präglades av tragedier och svåra mänskliga förluster. Hon var kroniskt sjuk och sängliggande under långa perioder. Hennes sökande efter hälsa under dessa år omfattade inte endast medicinsk behandling utan även homeopati och behandling genom Phineas P. Quimby, en välkänd healer som använde sig av suggestion. Under hans behandling förbättrades hennes tillstånd till en början, men inom ett år fick hon återfall. Förbättringen hade inte varit permanent.

Hon forskade i olika helande metoder. I en tid då psykologin ännu inte var etablerad som den är idag, kom hon så småningom genom iakttagelse och experiment fram till att sjukdomar har mentala orsaker, i främsta rummet sådana som inre konflikter, fruktan, hat, avund, bitterhet och andra destruktiva attityder och känslor. Hon blev pionjär på detta område.

Hon kom också att förstå den stora skillnaden mellan manipulativa mentala metoder som t.ex. Quimbys - vilka var grundade på suggestion och mänsklig viljekraft - och den typ av kristet helande som är fast förankrad i ödmjuk bön och själslig pånyttfödelse, i en inre omdaning som förändrar människans destruktiva attityder, värderingar och beteende.

När hon såg detta klart tog hon bestämt avstånd från varje form av mänsklig manipulation, suggestion, användning av viljekraft och hypnotisk påverkan. Detta blev också kännetecknande för Kristen Vetenskap (Christian Science), det trossamfund som hon senare kom att grunda.

Hon var djupt intresserad av samhällets frågor och problem, särskilt av nykterhetsrörelsen och slaveriets avskaffande, och hon skrev artiklar för olika publikationer i dessa och andra viktiga frågor.

Den centrala händelsen i hennes andliga utveckling ägde rum 1866. Hon föll på den isbelagda gatan och ådrog sig svåra inre skador. Hennes vänner trodde inte att hon skulle överleva. Men hon bad om sin Bibel, och medan hon läste om ett av Jesu helanden fick hon en glimt av andliga sanningar - om människans i grunden andliga natur och hennes andliga ursprung. Den inspiration hon fick var så stark att hon fick ett ögonblickligt helande. Detta gav henne en övertygelse om att hon hade fått se innebörden i Jesu liv och lära klarare än förut. Samtidigt var det början till att hennes livslånga fysiska problem gav vika för bättre hälsa.

Hon hade kommit fram till att de gärningar Kristus Jesus utförde inte var oförklarliga "mirakel" som sa

  Edit


First Church Stockholm Historical Photos

The power of Christian prayer "The greatest thing anyone can do for God or man is pray."
S.D. Gordon
First Church Stockholm listing was last updated on the 6th of June, 2021
Subscribe to Updates
Please enter the correct information below. Thank you!
Subject:
Message:
Your Name (not required):
Your Email (not required):
This church page is missing service times. Please help this page visitors by submitting First Church Stockholm Service Times. Thank you!
Subject:
First Church Stockholm service times
Message:
Your Name:
Your Email:
First Church Stockholm Contact Form
Subject:
Your Name:
Your Email:
Message:
Subscribe to updates:
check this box to receive an email message when this page has been modified
Subscribe to First Church Stockholm updates
Subject:
Subscription to First Church Stockholm updates
Your Name:
Your Email:
As soon as First Church Stockholm updates this page, you'll be notified by email.
Go to top arrow Go to bottom arrow